Cordyceps Capsules

Sale

MMK 46,800

Description

Cordycep ေဆာင္းပိုးေႏြျမက္
 
- ခုခံအားစနစ္ကို တိုးျမႇင့္ေပးသည္။
- ျပည္တည္နာ၊ ေရာင္ရမ္းနာမ်ားကို
ကုသႏိုင္သည္။
- အဆုတ္တြင္အနာေပါက္ျခင္း၊
ေက်ာက္ကပ္တြင္အနာေပါက္ျခင္း၊
ေလးဘက္နာ၊ အဆစ္နာျဖစ္ျခင္း၊
တီဘီေရာဂါျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဗိုင္းရပ္ပိုးေၾကာင့္
ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္/ကုသႏိုင္သည္။
- ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး
အဂၤလိပ္ေဆးမ်ားကို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလည္း
မ႐ွိသည့္အျပင္ reaction (တုန္႔ျပန္မႈ) 
တန္ျပန္မႈဆိုးက်ိဳးမ႐ွိပါ။
- ေသြးေၾကာမ်ားကို လိုအပ္သည့္အက်ယ္အ၀န္းအတိုင္း
ခ်ဲ့ေပးႏိုင္သျဖင့္ ႏွလံုး၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ
ေရာက္ဂါမ်ားကို ကုသႏိုင္သည္။
(ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါႏွင့္ 
ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ယ္ေရာဂါ
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ကုသႏိုင္ပါသည္။)
- ေအာက္ဆီဂ်င္မျပည့္၀ေသာေရာဂါတြင္
ေအာက္ဆီဂ်င္ျပည့္၀ေစသည္။
- ႏွလံုးအားနည္းသူမ်ားအတြက္
အထူးသင့္ေလွ်ာ္သည္။
- အဂၤလိပ္ေဆး၀ါးမ်ားသံုးစြဲရ၍ က်န္႐ွိေနေသာ
အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
- အဆုပ္ႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ (အမဓာတ္ႏွင့္အဖိုဓာတ္)
ကို တၿပိဳင္တည္း ညႇိေပးႏိုင္ေသာ
တစ္ခုတည္းေသာ ေဆးစြမ္းေကာင္းျဖစ္သည္။
- အဖုအက်ိတ္မ်ားကုသရာတြင္ ေဆာင္းပိုးေႏြျမက္က
အက်ိတ္ထဲက ဓာတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို
စုပ္ယူႏိုင္သည္။ အဖုအက်ိတ္မ်ားကို
က်ံဳ႕၀င္ေပ်ာက္ကင္းေစသျဖင့္
အာေခါင္၊ လည္ပင္း၊ ရင္သား၊ ရင္ေခါင္းႏွင့္
သားအိမ္တို႔တြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားျခင္းမွ
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
- ေသြးျဖဴဥနည္းျခင္း/ ေသြးျဖဴဥမ်ားျခင္း
ေရာဂါမ်ားကို ကုသေပးႏိုင္သည္။
- ကလီစာအစားထိုးကုသခံထားရသူမ်ားတြင္
ျပင္ပမွအစားထိုးထည့္သြင္းထားေသာကလီစာႏွင့္
မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင္ေဟာ္မုန္းမ်ား
အျမန္ဆံုးခ်ိန္ညႇိေပးႏိုင္သည္။
- မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ား က်န္းမာသန္စြမ္းေစသျဖင့္
သားသမီးရရန္ခက္ခဲေနေသာ အမ်ိဳးသား
အမ်ိဳးသမီးမ်ား သေႏၵေအာင္ေစပါသည္။
- အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေစပါသည္။
- အသည္း B ပိုး၊ C ပိုးေရာဂါမ်ားႏွင့္
အသည္းေျခာက္ေရာဂါမ်ား၊ အသည္းမွာ
အနာျဖစ္သူမ်ားေသာက္သံုးပါက
သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။
- ခုခံအားစနစ္ကို အထူးေကာင္းေစသျဖင့္
HIV/AIDS ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါသည္မ်ားအတြက္
အထူးသင့္ေလွ်ာ္သည္။
- ဓာတ္ေရာင္ခ်ည္သင့္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္သျဖင့္တီဗြီ၊ ဟန္းဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အျခား
အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားရဲ႕
ေရဒီေရး႐ွင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။
- ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါမ်ားတြင္ အစားအစာ
တစ္နပ္ႏွင္တစ္နပ္ၾကား သၾကားဓာတ္
က်ဆင္းျခင္းကို ထိန္းထားႏိုင္သျဖင့္
ေ၀ဒနာကိုသက္သာေစသည့္အျပင္
ေရ႐ွည္သံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္ ေသြးတြင္း
သၾကားဓာတ္ကိုခ်ိန္ညႇိေပးႏိုင္သျဖင့္
ဆီးခ်ိဳေရာဂါကုသရာတြင္ ေဆာင္ပိုးေႏြျမက္ကို
သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။
 
ေဆးလံုး အလံုး ၁၀၀.ပါ တစ္ဗူးလွ်င္
ေရာင္းေစ်း ၄၆၈၀၀/- 
 
ေရာဂါကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အားအင္ျပည့္ၿဖိဳးရန္
တစ္ေန႔ ၁.လံုး ၂.ႀကိမ္ ေသာက္ပါ
 
ေရာဂါမ်ား ကုသရာတြင္
တစ္ေန႔ ၂ လံုး ၃.ႀကိမ္ ေသာက္ရပါမည္
 
ေဟာ္မုန္းအားေပးေသာေဆး
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့့္ ၁၂.ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား
တစ္ခါတစ္ေလထက္ ပိုမိုမေသာက္သံုးသင့္ပါ...
 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္႐ွင္....
 
Ph 09965150079
 
ပို႔ခ free
 
Cordyceps
 
 
 
The properties of cordyceps, the ’miraculous fungus’, have been known in Chinese medicine since ancient times. The most recent scientific research confirms these claims pointing to numerous qualities of Cordyceps sinesnsis that boost natural defence, body functions and overall well-being.
 
DESCRIPTION
 
Cordyceps sinesnsis, or rather Ophiocordyceps sinensis - as this is the scientific name of the species since 2007, is also known as caterpillar fungus or simply cordyceps. During the warm months is grows like any fungus, however in the winter the larvae of certain moth species become its host. To survive, the fungus kills and then mummifies the insect, and feeds on it. Cordyceps is naturally present in Tibet and Nepal at altitudes between three and five thousand metres above sea level.
 
Discovered about one and a half thousand years ago by Himalayan shepherds, it quickly found applications in Chinese herbal medicine mainly as an energising, anti-ageing agent that prevents dementia, and improves physical condition. Due to its scarcity and ’miraculous’ properties’cordyceps reached a very high price. In ancient China, only the imperial court and aristocracy could afford to use it. Nowadays, these ’miraculous fungi’ are grown in bioreactors. The annual production is counted in millions on tons, hence now everyone can benefit from its extraordinary qualities.
 
TIENS produces this remarkable supplement using highly advanced biotechnology at the same time preserving the natural contents of the preparation.
 
 
 
MAIN INGREDIENTS
 
The main ingredients of cordyceps are cordycepin and adenosine - active substances whose presence in the fungus determines the quality of the cultivation. They can play a role in a wide spectrum of biological processes, for instance in intercellular transport of energy. Other active ingredients are polysaccharides, cordycepic acid and vitamin A, B, C, E, 16 among acids, superoxide dismutase (SOD) as well as zinc, selenium, magnesium, iron and potassium.
 
ACTION
 
Enhances the body’s general resistance.*Improves appetite, beneficial during convalescence.Energises, increases stamina, reduces fatigue, which can improve sports performance.Displays antiviral and antibacterialproperties against e.g. Staphylococcus aureus.Helps balance blood sugar metabolism.Supports the respiratory system, especially lung efficiency and oxygen utilisation (accelerates cell adaptation to low oxygen levels).Enhances male potency.
 
DOSING
 
1 – 2 capsule of the preparation may be taken twice a day. The preparation should be taken on an empty stomach between meals with warm water.
 
RECOMMENDATIONS
 
It is important to remember that cordyceps preparations cause to a large extent calcium a washout effect in the body, thus it is recommended to simultaneously take calcium supplements that can alleviate the calcium deficiencies.
 
IMPORTANT NOTE
 
The supplement is not to be used by pregnant women and breastfeeding mothers or children under 12 years of age. Cordyceps preparation may disrupt the action of some immunosuppressive drugs (medications reducing the activity of the immune system used e.g. in transplant rejection prevention), therefore remember to inform your doctor about its use.
 
 
 

Seller details

Tiens Myanmar - Myanmar Blogshop

Verified
Tiens Myanmar
Total Products: (23)
Yangon, Sanchaung.

Product details

Product ID: 392
Price: MMK 46,800
Category: Agriculture & Food
Total View: 267

Order online


Login to buy
 
Cordyceps Capsules

What's wrong with this item?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favorites

Sorry, you need to register or login first.

InfoVilla My Roommate My Job Villa My Car Villa Myanmar Marketplace Myanmar Blogshop WillNet
Myanmar Blog Shop Andriod App